Jaarrekening & periodieke rapportages

Wij verzorgen voor onze klanten periodieke rapportages en stellen de jaarrekening samen. De jaarrekening is het resultaat van uw beleid en strategie. Maar u legt er ook verantwoording mee af aan derden. Aan partijen die betrokken zijn bij uw onderneming zoals aandeelhouders en bankinstellingen. Bij deze financiële verslaglegging en een deskundige interpretatie van uw ondernemingsresultaten zijn wij u graag van dienst.

 

Verwerken van administraties

Voor veel klanten verwerken wij, veelal digitaal, periodiek de administratie in een diversiteit aan software pakketten. Wij kunnen u tevens behulpzaam zijn bij de inrichting en training van deze pakketten.